Logo
Novinky
13.10.2014
Informace pro firmy!!
Nákladní pneumatiky nyní expedujeme do druhého pracovního dne přímo od výrobce s možností odečtení DPH! číst celé
24.06.2013
ZÁRUKA na protektory
je poskytována od výrobců jako u nových pneumatik v rozsahu dvou let číst celé
24.06.2013
Odesíláme do 3 prac. dnů
od Vaší objednávky přepravní službou - zaplatíte hotově nebo platební kartou číst celé
Zobrazit všechny novinky

 

 1. Úvod
 2. Reklamace
Reklamace
Pokyny pro reklamaci najdete v obchodních podmínkách.

9. Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud jde o reklamace, tak kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) na e-mailovou adresu provozovatele info@protektory.cz
b) telefonicky na tel. č. provozovatele 603 233 585

Povinnosti prodávajícího v záležitostí reklamací
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby k odbornému posouzení vady. Prodávající vyrozumí kupujícího e-mailem a případně telefonicky.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí poškození zboží, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

§ 616 Shoda s kupní smlouvou
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
(2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
(3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Reklamační podmínky

 • V případě prokázání oprávněnosti reklamace (odpovědnosti výrobce) bude provozovatelem zákazníkovi poskytnuta:
  a) bezplatná oprava;
  b) finanční náhrada ve výši zůstatkové hodnoty užitné hloubky dezénu pneumatiky (v případě, že není možná oprava);
  c) výměna zboží in natura v případě, že se jedná o reklamaci zboží bez  známky opotřebení.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se provozovatel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 • Po vzájemné dohodě může být  po přijetí reklamace zákazníkovi poskytnuta provozovatelem okamžitá náhrada zboží in natura, což však nemůže být považováno za uznání oprávněnosti reklamace a zákazník se převzetím této náhrady zavazuje, že v případě zamítnutí reklamace zaplatí provozovateli náklady na tuto náhradu a její dopravu k zákazníkovi. V případě uznání částečného plnění reklamace (např. v případě z části opotřebené pneumatiky) se zákazník převzetím zavazuje k uhrazení rozdílu nákladů na nákup této náhrady vč. její dopravy k zákazníkovi a uznané výše částky reklamace.
 • Provozovatel po řádném vyřízení reklamace vyzve zákazníka k převzetí opraveného zboží.
 • Reklamace nevyzvednuté do 30-ti kalendářních dnů od jejich vyřízení budou provozovatelem stornovány bez nároku na jakoukoliv náhradu pro zákazníka nezávisle na výsledku reklamačního řízení.
 • Pokud byla reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), provozovatel naúčtuje zákazníkovi náklady na lokalizaci a opravu závady. Zákazník je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním - např. najetím na ostrý předmět, protáčením kol v terénu, nesprávně seřízenými koly, brzdami a výkyvnými polonápravami, odřením o okraje chodníku, poškozením uvolněnými částmi vozu, sněhovými řetězy, havárií vozidla, poškozením cizími tělesy, která vnikla mezi pláště při dvojité montáži, průrazem pláště, poškozením patky pláště, narušením olejem, plastickými mazivy, pohonnými hmotami a jinými chemikáliemi. Nárok také zaniká, jestliže byla na plášti provedena dodatečná oprava, případně bylo-li vadné místo rozřezáno nebo jinak poškozeno.

Doporučení při přejímání zásilek
Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:
Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.
Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.